วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นางสาวพนิดา  สยองเดช
ชื่อเล่น : นิค
รายวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู(PC 9203)
อาจารย์ผู้สอน : สุจิตรา  จันทร์ลอย
ภูมิลำเนาเจ้าของบล็อก : จังหวัดกาญจนบุรี
ทัศนคติ : ทุกๆความผิดพลาดจะเป็นประสบการณ์สอนตัวเราเอง
ความสามารถพิเศษ : กีฬาเปตอง
E-mail : P.Nickzii@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0806579680

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น